A magyar fájdalom elnevezésű szobor a vasútállomás mellett a Szabadság téren található.

Ezt a szép köztéri szobrot Margó Ede (1872-1946) szobrászművész alkotta, és ajándékozta Zamárdi községnek a harmincas években. Margó Ede akadémikus típusú portréi és emlékművei megtalálhatók az ország több városában és a nyugati országokban is. Szobrai, alkotásai védettek. Az ő tehetségét dicséri többek között a szegedi Dankó Pista- valamint a miskolci Kossuth-szobor; fürdőtelepi szép kápolna homlokzati Jézus-szobrát és a bent látható Mária-szobrot is tőle kapta Zamárdi.

A magyar fájdalom emlékművét, mint igaz magyar ember, a trianoni országcsonkító döntés miatt érzett fájdalmának kifejezésére ajándékozta a községnek. Csónakjában a viharos vízen hánykódó izmos férfialak a bánat, az egyedüllét, az elkeseredett küzdelem szimbóluma. A magyarság magányos küzdelmét testesíti meg ez a szobor. Az emlékmű mondanivalója miatt, hányatott sorsnak volt kitéve évtizedeken keresztül.

Először bedeszkázva, majd raktárban félrelökve, méltatlan körülmények között várta, hogy rendeltetésének megfelelõ helyre kerülhessen. 1956 után ismét köztérre került, de új felirattal: „A túlsó part felé”. 1991-ben a község lakosságának határozott kívánságára ismét az eredeti felirat került a szobor talapzatára.

A szobrot gondos szakértő kezek rendbe hozták, és jelenlegi helyére tették.

A magyar fájdalom szobor, Zamárdi